Normes de presentació i publicació d’originals per a la Revista Dovella

pageHeaderTitleImage

Portada de la Revista Dovella

Dovella és una revista editada pel Centre d’Estudis del Bages (CEB) que recull articles d’investigació de temàtica bagenca. Des de la revista es vol fomentar la divulgació i publicació d’articles d’interès dels més diversos àmbits de les Ciències Humanes i Socials, centrats especialment en l’àmbit de la Catalunya central.

Autors/es

Els autors o autores podran ser o no socis del CEB i residents o no a la Catalunya central. En un document/arxiu a part es farà una petita ressenya de l’autor/s de l’article, que inclogui el títol del treball, el nom i la titulació de l’autor, professió, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic. Si s’escau també contindrà el nom de l’entitat des de la qual s’ha efectuat la recerca objecte de l’article. Els i les sòcies del CEB indicaran sempre la seva vinculació a aquesta entitat. També s’hi haurà de fer constar la data de la tramesa.

Presentació d’originals

1.-Els articles han de ser inèdits i no estar aprovats per a la seva inclusió en d’altres publicacions periòdiques.

2.-Els originals s’hauran de presentar en suport informàtic manipulable en algun dels programes considerats d’ús habitual (fitxers d’extensió .doc o .rtf). Recomanem que la còpia digital s’acompanyi amb una còpia editada en paper. S’enviaran a la redacció per mail a: centrestudisbages@gmail.com i/o presencialment a la seu del CEB, l’Arxiu Comarcal de Manresa (Via de Sant Ignasi, 40. 08241, Manresa).

3.-Els articles han de ser lliurats preferentment en llengua catalana (llengua oficial de la publicació). En qualsevol cas, es publicaran sempre en català.

4.-L’extensió dels originals ha de tenir un mínim de 10.000 caràcters i no pot superar els 40.000 caràcters (inclosos espais). Excepcionalment, i d’acord amb el Consell de redacció, es podrà considerar la publicació d’articles que sobrepassin aquesta extensió.

5.-L’original ha d’incloure en l’inici de l’article un resum, com a mínim en català. L’extensió del resum no serà superior a 600 espais (aprox. 6 línies de text). S’hi ha d’incloure també una llista d’entre dues i sis paraules clau representatives del contingut del treball.

6.-L’autor/a ha de presentar, juntament amb el text, tota la documentació que s’hagi d’incloure en l’article: il·lustracions, fotografies, gràfics, etc., degudament numerada i amb el text i firma que l’hagi d’acompanyar. Si aquesta informació la presenta en format digital, haurà de tenir extensió .JPG o .TIFF i alta resolució (300 ppp). Totes les figures s’han de presentar sempre ressenyades en el text, i adjuntades per separat. Si no fos aquest el cas, sol·licitem que es presentin junt amb l’original a fi que el puguem escanejar amb qualitat suficient. Els aspectes de drets d’autor relacionats amb les il·lustracions han de ser resolts i garantits, si escau, per l’autor de l’article.

7.-S’evitaran sempre les notes a peu de pàgina i, si apareixen, s’estructuraran dins l’apartat de Bibliografia o Notes, segons correspongui, al final de l’article. També s’evitaran els subratllats, que seran substituïts per cursiva. Els noms científics, títols de llibres i revistes i les paraules o textos en altres idiomes aniran en cursiva. Els títols d’articles publicats en revistes i les citacions literals aniran entre “cometes”.

Bibliografia

Les referències bibliogràfiques que apareguin en l’apartat de Bibliografia o Notes seran les citades en el text. La llista de bibliografia s’estructurarà per ordre alfabètic d’autors i, per a un mateix autor, per ordre cronològic de publicació.

Als articles en què la relació de bibliografia aparegui inclosa dins l’apartat de Notes, s’ordenarà segons l’ordre d’aparició al text d’aquestes notes.

Les referències bibliogràfiques tant de l’apartat de Bibliografia com del de Notes seguiran el model següent:

– Llibres: Cognom autor en majúscula, inicials., Títol del llibre, Editorial, Lloc d’edició: any de publicació.

Exemple: SOLÀ, A., Aigua, Indústria i fabricants a Manresa (1759-1860), Centre d’Estudis del Bages, Manresa: 2004.

– Articles:  Cognom autor en majúscula, inicials., “Títol de l’article”, Títol de la revista, volum (número), data i any de publicació: pàgines.

Exemple: FERRER ALÒS, L., “Josep Pons i Enrich, industrial manresà”, Dovella, 65, 15 març 1985: 31-34.

– Consultes d’internet/recursos en línia: Cognom autor en majúscula, inicials., “Títol de l’article”, Títol de la revista, volum (número), any de publicació, <adreça HTML> (consulta: data accés).

Per exemple, PLA, A., “La Falla Mig-Món de Súria, un tesoro natural incalculable”, La Vanguardia, 5 d’octubre de 2012, http://www.lavanguardia.com/local/20121005/54351555590/falla-mig-mon-tesoro-nacional-incalculable.html (consulta: 13.11.2012).

Normes tipogràfiques:

Les citacions es faran entre cometes i en lletra rodona. S’estableix la següent jerarquia de títols, amb les tipografies indicades:

– Títol 1: En lletra negreta, minúscula i rodona.

– Títol 2: En lletra fina, minúscula i cursiva.

Avaluació dels treballs

La direcció i el consell de redacció valorarà els articles i podrà formular millores i rectificacions, o rebutjar-los. Quan ho consideri oportú, el comitè editorial podrà sol·licitar la revisió d’articles a assessors externs especialitzats. El període de temps que va des de l’admissió d’un article al procés d’avaluació fins a l’acceptació, o no, d’un article no serà superior a sis mesos. Transcorregut aquest termini sense que la direcció hagi notificat per escrit a l’autor l’acceptació de l’article, aquest pot considerar-se com a no acceptat. La Redacció respectarà  l’ordre de presentació dels articles tant com sigui possible; però és decisió exclusiva del Consell de redacció i de la Direcció la data d’edició dels articles presentats.

Correcció d’articles

Tots els articles passaran per un procés de revisió, i de correcció ortogràfica. La correcció i les proves d’impremta i de compaginació seran responsabilitat de la revista Dovella.

Condicions d’ús

Els treballs publicats a la revista (texts o figures) no podran ser reproduïts sense sol·licitar l’autorització expressa i escrita del CEB i citar l’autor/s i la revista Dovella com a font.  La publicació d’articles a la revista Dovella no dóna dret a cap remuneració. L’autor o autors que ho sol·licitin rebran gratuïtament dos exemplars de Dovella on apareguin els seus articles publicats.

Difusió

El CEB publicarà els articles del Dovella en format digital al portal de cerca RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), un any després de la seva publicació impresa (www.raco.cat). L’accés als articles a text complet inclosos a RACO és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d’ús de la revista Dovella i, per tant, requereixen el consentiment exprés i escrit de la institució editora, el CEB. El CEB podrà, també, publicar els articles de la Dovella en format digital en aquells llocs web que consideri oportú, com ara el web de l’entitat www.centrestudisbages.org.

Acceptació de normes

La presentació d’articles a aquesta publicació suposa l’acceptació d’aquestes normes per part dels autors/es.

Vols compartir aquest contingut?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.