16 de juny de 2024

Guies


exhaurit

– Guia didàctica de la industrialització

15 euros

– AUTORS DIVERSOS. Guia d’espais d’interès natural del Bages, col·lecció “Guies”, núm. 1, ed. Centre d’Estudis del Bages i Institució Catalana d’Història Natural, Manresa, 1997, 295 pàgs. (11,5 x 21,5 cm), il·lustrat.

Possiblement, no sigui cap exageració afirmar que aquest sigui un dels llibres més esperats i necessaris dels apareguts els darrers anys a casa nostra. En efecte, no teníem fins ara a l’abast un treball d’aquestes característiques que aplegués els indrets que es poden considerar com el nostre patrimoni natural. L’equip de redacció –una vintena de naturalistes de la delegació al Bages de la ICHN coordinats per Marc Vilarmau, Josep M. Gasol i Ramon Solà- ha fet, doncs, una bona feina. El llibre recull, a manera de guia, les fitxes de 36 espais, amb la descripció del criteri de selecció (botànic, geològic, faunístic…) la localització i els seus límits, l’extensió, l’accés, l’ocupació del terreny, l’interès que presenta i les amenaces que té. Però això no és pas tot. Abans de la descripció de cadascun dels espais hi ha una bona síntesi de la situació general de la comarca. Per altra banda, la il·lustració és força cuidada, amb algunes inclusions d’imatges a tot color, i alguns mapes. Una àmplia bibliografia, així com els índex -d’espècies, toponímic i de conceptes- completen aquesta guia que serà, ben segur, d’utilitat per a excursionistes que volen descobrir racons de gran bellesa i per als qui tenen la responsabilitat de vetllar per la seva adequada protecció. Una finestra, doncs, cap a uns indrets de la nostra geografia que sovint ignorem i, per això, menyspreem. Confiem que facilitant-ne el seu coneixement haurem fet entre tots un pas decisiu envers la seva conservació.

18 euros

– BALLÚS, Glòria. Guia de festes de la comarca del Bages, amb annex “Els municipis del Bages. Llocs d’interès i elements festius”, col·lecció Guies nº 2, ed. Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 2000, 317 pàgs. (12 x 21,5 cm), il·lustrat.

Dins el panorama bibliogràfic comarcal apareixen de tant en tant obres que mereixen els qualificatius de bàsiques, fonamentals i oportunes. I aquesta n’és una. Fins ara no disposàvem de cap treball de conjunt que es referís a les festes bagenques. L’etonmusicòloga manresana Glòria Ballús ha tingut la paciència, la voluntat i, sobretot, la capacitat d’encarar-se a un repte que es presentava objectivament difícil: inventariar-les, classificar-les i analitzar-les. El fruit d’una bona part del seu llarg treball de recerca folklòrico-musical hi és present, però la seva guia va molt més enllà. És, de fet, un veritable vademècum festiu; una eina, doncs, a l’abast de qui vulgui conèixer el cicle festiu de l’any, o bé saber que fan a tal o tal altre poble aquell cap de setmana per integrar-se amb la gent d’allí i participar-hi alegrement.

El llibre fa, després d’una introducció sobre el concepte i la tipologia de les festes, un repàs exhaustiu, municipi per municipi, de totes les festes seguint el cicle anual, és a dir, començant per Nadal. Aquest bloc, el més extens, és seguit per un resum comentat de les festes en conjunt, indicant els llocs del Bages on es celebren. El volum acaba amb uns índex –recull festes, poblacions i indrets, cicle anual i dies de mercat- utilíssims per a qui desitgi una consulta ràpida. El treball es complementa amb un interessant annex on es reflecteixen les dades bàsiques de cada terme municipal: extensió, habitants, organismes oficials, serveis…, llocs d’interès turístic, especialitats gastronòmiques i, especialment, els seus elements festius: patrons, imatgeria, goigs, danses, música pròpia, etc..

15 euros

– VALLÈS, Florenci. El medi natural del terme de Manresa, col·lecció «Guies» núm. 3, ed. Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 2002, 128 pàgs. (12 x 21,5 cm), il·lustrat.

Florenci Vallès, biòleg manresà, ha elaborat, gràcies al suport de l’Ajuntament de Manresa, un molt bon estudi sobre les característiques naturals que ocupa el territori de Manresa. Un terme aquest molt variat i ric que queda sovint arraconat o amagat pel pes del paisatge urbà. Ara, la divulgació que representa la seva publicació – impresa sobre paper reciclat- aconsegueix aportar un bon cabal d’informació empírica, útil per a tothom. En aquesta obra hom té, doncs, a l’abast dades referents al clima, la geologia, la hidrografia, la vegetació i la fauna manresanes, incidint especialment en els usos del sòl. El llibre, que compta amb nombroses taules, gràfics i mapes, al costat de fotografies molt alliçonadores a tot color, esdevé un magnífic manual de referència que ens radiografia detalladament Manresa i el seu espai, amb la intenció de fer-nos adonar de la seva riquesa i alhora de la seva extrema fragilitat si no el sabem conservar.

18 euros

– AUTORS DIVERSOS: Guia del Bages. Els municipis i el seu patrimoni històric, artístic i natural, col·lecció «Guies» núm. 4, ed. Centre d’Estudis de Bages, Manresa, 2003, 275 pàgs. (11,5 x 21,5 cm), il·lustrat.

La comarca del Bages no havia tingut fins ara cap obra de conjunt que recollís tot el seu patrimoni, tant l’històrico-artístic com el conformat pels seus espais naturals. Amb la publicació d’aquesta guia es contribueix, doncs, a emplenar un buit injustificable. Seguint les pautes de la col·lecció, els seus autors han aplegat nombrosa informació en un espai relativament reduït i condensat. I això no és pas tasca fàcil. Partint d’un esquema senzill, però útil i pràctic, s’exposen les característiques de cada municipi, especificant aquells elements més genuïns. Seguidament, es descriuen en fitxes els monuments o indrets més destacables, facilitant finalment una relació dels de menor entitat. I tot això apareix il·lustrat amb magnífiques fotografies a tot color i mapes de situació general que li donen un gran atractiu visual. Una bona una eina de consulta per als que vulguin visitar algun poble bagenc, o bé per als que necessiten una informació ràpida i rigorosa, a mig camí entre la guia turística i el llibre de referència i de fàcil lectura.

6 euros

– CASES, Adrià. Les pedres de la Sèquia. Un recorregut pel seu paisatge. Col·lecció Guies, nº5, CEB/Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Manresa, 2004, 67 pàgs.

Vols compartir aquest contingut?