18 de juny de 2024

Tesis

TESINES I TESIS DOCTORALS DE BAGENCS I TEMÀTICA BAGENCA

 • ABAD GARCIA, Antonio: Paleotaxodonta y pteriomorhia del eoceno del margen sur de la depresión central catalana, UAB, 2001. treball
 • BADIA MARTÍN, Maria del Mar: Las percepciones de profesores y alumnos de ESO sobre la intervención en el comportamiento disruptivo: un estudio comparativo de los IES y escuelas de enseñanza secundaria de la comarca del Bages, UAB, 2001. (1a. part / 2a. part)
 • BADIA PERPINYÀ, Ana: La incidència dels incendis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la comarca del Bages durant el període 1987/1998, (1a part / 2a part)
 • BALLÚS CASÒLIVA, Glòria: La Música a la col·legiata basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa: 1714-1808. Dades documentals per a la seva reconstrucció amb una aproximació al repertori litúrgic conservat, descarregar 1a part2a. part3a. part., UAB, 2004.
 • BENET i CLARÀ, Albert: Història de Manresa. Dels orígens al segle XI, UB, 1981
 • BROCH GARCIA, Alfred: El poblamiento pre-romano y romano en la comarca del Bages, siglos VI-I a.C.
 • BUSQUET DURAN, Francesc Xavier: Morir de cáncer en casa: Una aproximación a las actitudes de los profesionales sanitarios de APS del sector sanitario Manresa, UAB, 1993.
 • CARRETE PARERA, Ramon: Toponímia i antroponímia del terme municipal de Balsareny (Bages). Estudi diacrònic i sincrònic.
 • CASAS i NADAL, Montserrat: El monestir de Sant Vicenç de Cardona a l’Edat Mitjana.1991.
 • CASTILLO AGUILAR, Saul: Técnicas y metodologias empleadas en el estudio de una mezcla mixta para la rehabilitación de pavimentos reciclados en frio in situ empleando emulsión y cemento.
 • CERDAN i HEREDIA, Rufí. Planificació territorial i dimensió socioambiental: una lectura geogràfica dels incendis forestals del Bages. UAB, 2003, treball
 • CORNET i ARBOIX, Ramon: Farmàcies i farmaceùtics del segle XIX a Manresa. 1985.
 • ESQUIUS AUSIO, Miguel: Valoración antropométrica en el anciano. Parámetros antropométricos de referencia de la población anciana de Manresa, UAB, 1991.
 • FERRER ALÒS, Llorenç: Aproximació a l’estructura agrària de la comarca del Bages en el segle XVII i primera meitat del segle XIX
 • FONT i QUER, Pius. Ensayo fitotopográfico de Bages, 1914, tesi facsímil
 • HABROUK, Abdessamad: Regeneración natural y restauración de la zona afectada por el gran incendio del Bages y Berguedà de 1994. Baixar la tesi en format 1 – 2 – 3 – 4
 • HERNÁNDEZ SALA, Isabel: La Industria de la seda en Manresa en la segunda mitad del siglo XVIII, UB, 1964
 • LLURDÉS i COIT, Joan Carles: Entre turisme i residus. Alternatives de desenvolupament per a territoris en crisi i processos de reestructuració econòmica: el cas de Cardona. 1998.
 • LLUSÀ i TORRA, Rafael: Dinàmiques territorials a la Catalunya Central: anàlisi del canvi industrial i de l’especialització territorial a la vall mitjana i alta del Llobregat. 1998
 • LOPEZ BLANCO, Miquel: Estratigrafia secuencial de sistemas deltaicos en cuencas de antepais: ejemplos de Sant Llorenç del Munt, Montserrat y Roda.
 • MARTINEZ ASCASÓ, Pilar: El catalanismo político en la comarca del Bages. Leonci Soler i March (1858-1932)
 • OBIOLS BOU, Montserrat: El monacat femení en la Catalunya medieval: Santa Maria de Valldaura (1241-1399), UB, 2005, treball
 • OLIVERAS SAMITIER, Josep: Indústria i desenvolupament urbà en una ciutat catalana de tipus mitjà: Manresa en el segle XIX, UB, 1985.
 • ORRIOLS ALSINA, Anna: Il·lustració de manuscrits a Girona en època romànica. Lectura UAB, desembre 1999. Director J. Yarza.
 • PEREZ FRANCESCH, Joan Lluís: Les Bases de Manresa i el programa polític de la Unió Catalanista (1891-1899), UAB, 1987.
 • PINTÓ FUSALBA, JOSEP: La dinámica de la vegetació a Sant Llorenç del Munt.
 • RAMÍREZ i LOZANO, Vicente: Factibilidad viaria y territorial de la supuesta construcción de una nueva autopista entre Manresa y Berga. 1989.
 • RECASENS GUITART, Josefina: Planificació, descentralització i participació democràtica en educació. La Comarca del Bages: un exemple. 1995.
 • RIBAS i DEIX, Joan: Mortalitat a Manresa: 1838/1854: contribució a l’estudi dels òbits d’aquest període, inscrits en el Registro Civil de Muertos, Manresa, UB, 1994.
 • ROCAFIGUERA GARCIA, Francesc de: La canònica de Santa Maria de l’Estany. Orígens i primera expansió 1080-1157. El seu diplomatari.
 • RODRIGUEZ HERMOGENES, Rosa: Estudio de la contaminación por metales pesados en la cuenca del Llobregat.
 • ROSELL COSTA, Rafael: Análisis general del registro de tumores del Hospital de Sant Andreu de Manresa. Descripción de la serie y evolución a lo largo del período 1977-1985.
 • ROTLLAN VERDAGUER, Armand: Historia de las epidemias del siglo XIX en Manresa, UAB, 1988.
 • RUBÍ i CASALS, M. Gemma: El Món de la política en la Catalunya urbana de la Restauració: el cas d’una ciutat industrial: Manresa: 1875-1923. 2003 descarregar: 1a. part2a. part3a. part., UAB, 2003.
 • SABI i BONASTRE, Joan: L’estudi agro-ecològic i l’evolució històrica recent del paisatge: el cas d’un sector occidental de la comarca del Bages. 1982
 • SOCIAS BATET, M. Inmaculada: Els Abadal, un llinatge de gravadors. Fons Abadal de la Biblioteca de Catalunya. 
 • SUBIRÁ PIFARRÉ, Carles: Estudio epidemiológico de los factores de riesgo de cáries en una población escolar.
 • TOMAS, ABADAL, Lluís: Epidemilogia de la cardiopatia coronària, resultados de un estudio prospectivo en una población laboral a los 10 años de seguimiento: estudio de Manresa, UAB, 1981.
 • TORRAS i CORTINA, Miquel. L’escriptura i el llibre a la Catalunya Central als segles XIII i XIV, 2004, descarregar 1a. part2a. part3a. part., UAB, 2003.
 • TORRAS i SERRA, Marc: Aproximació a la crisi del segle XV a Manresa a través dels llibres de manifests, UB, 1994.
 • TRAVÉ i HERRERO, Anna: Estratigrafia i sedimentologia dels dipòsits deltàics de l’eocè mitjà-superior al sector de Manresa, UB, 1988.
 • VILAR i TORRENTS, Josep M.: Catàleg de l’arxiu de manuscrits musicals de la Seu de Manresa. 1984.

NOTA: si en el llistat anterior no apareix la teva tesi doctoral i vols que ho faci, contacta amb la nostra entitat cebages@cebages.org i te la inclourem en la relació.

Vols compartir aquest contingut?