18 de juliol de 2024

Serveis del Centre

Donada la seva trajectòria professional i docent el Centre d’Estudis del Bages ofereix una sèrie de serveis com són: les publicacions, la intervenció cultural, la seva planificació, la gestió del patrimoni, la promoció i difusió d’activitats culturals relacionades amb els serveis de gestió, assistència tècnica o, l’elaboració de produccions pròpies.

El mètode de treball, doncs, està basat en una planificació de l’actuació que comporta el coneixement de la realitat territorial, els agents i els corrents culturals, els equipaments i els sectors econòmics més dinàmics. La nostra màxima voluntat és aconseguir que la Gestió Cultural contingui els elements tècnics i professionals per desenvolupar correctament el projecte d’intervenció cultural. Les estratègies per aconseguir-ho tenen en compte les necessitats reals i geogràfiques, mitjançant les quals es puguin establir les decisions òptimes. D’aquí la necessitat d’emprar els equipaments òptims i necessaris i disposar d’un personal qualificat i diversificat.

Fragment de ceràmica policroma amb l’escut de Montserrat, S.XVI (Josep Batlle)
Fragment de ceràmica policroma amb l’escut de Montserrat, S. XVI (Arxiu: Josep Batlle)

 

TREBALLS D’INVESTIGACIÓ:

 • Disponibilitat d’un equip multidisciplinari per la realització de treballs d’investigació de caràcter històric, arqueològic, etnogràfic, mediambiental, geogràfic, patrimonial o, turístic, entre altres molts aspectes.
 • Realització i temporització del projecte.

 

PUBLICACIONS:

 • Disseny i desenvolupament de continguts d’alta qualitat per publicacions impreses que s’incloguin dins de la naturalesa cultural, patrimonial i social de l’entitat.
 • Guies artístiques.
 • Itineraris culturals.
 • Patrimoni monumental.
 • Catàlegs d’exposicions.

 

INVENTARIS, CATALOGACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

 • Realització d’inventaris i catalogació de documents antics de diversa procedència: des de particulars, empreses, fins a institucions públiques i privades per tal de facilitar la seva difusió i suport a la investigació.
 • Digitalització de fotografies.
Remodelació del casc antic d'Artés (Xavier Gual)
Remodelació del nucli antic d’Artés. (Arxiu: Xavier Gual)

 

EXPOSICIONS I TALLERS DIDÀCTICS:

 • Gestació de la idea original.
 • Comissariat.
 • Projecte museològic.
 • Desenvolupament museogràfic.
 • Localització i producció de continguts.
 • Producció de material de difusió: catàlegs, pàgines web o, cartells, entre altres.
 • Desenvolupament, muntatge i coordinació de projectes de tallers didàctics i exposicions.

 

AUDIOVISUALS:

 • Disseny i realització d’audiovisuals per exposicions, CD divulgatius.
 • Documentals.
 • Continguts divulgatius.
 • Materials didàctics.
 • Continguts expositius.

 

CAMPANYES DE DIFUSIÓ: 

 • Direcció i coordinació de programes de difusió.
 • Exposicions itinerants.
 • Cicles de conferències i campanyes de sensibilització.

 

OBJECTIUS:

 • Oferir coneixements, experiències i cooperació tècnica per afavorir la realització de treballs amb coneixements empírics.
 • Reconèixer i defendre professionalment el ventall cultural bagenc, entès com un bé cultural de tots.
 • Col·laborar i cooperar amb Ajuntaments, Institucions i Associacions tant del sector públic com del sector privat.
 • Facilitar el desenvolupament tecnològic de la gestió patrimonial com són el turisme cultural, el turisme rural, el turisme gastronòmic, l’ecoturisme, entre altres.
 • Ajudar a utilitzar els béns patrimonials -naturals i culturals- i de produccions culturals en recursos d’atracció turística, de forma que s’obtingui sensibilitat cultural i es respecti el territori.
 • Facilitar la generació de recursos per a la conservació, del patrimoni moble i immoble mitjançant l’educació de la comunitat i la influència de les seves polítiques de planificació i gestió.