18 de juliol de 2024

Normes de publicació Dovella

pageHeaderTitleImage
Portada de la Revista Dovella editada pel Centre d’Estudis del Bages.

Dovella és una revista editada pel Centre d’Estudis del Bages (CEB) que recull articles d’investigació i divulgació de les Ciències Humanes, Socials i Naturals, preferentment centrades en l’àmbit geogràfic de la Catalunya Central.

Presentació d’originals

1. Lliurament d’originals. Els originals, escrits en català, s’enviaran a la redacció per correu electrònic a publicacions@cebages.org o omplint un petit formulari en aquest enllaç.

Els articles han de ser inèdits i no estar aprovats per a la seva inclusió en cap altra publicació.

2. Presentació. L’article s’haurà de presentar en format .doc (o similar) acompanyat de les corresponents imatges inserides en el text i els seus peus. A més, les imatges s’hauran de lliurar a part amb una qualitat suficient (mínim 300 ppi) per garantir-ne la bona reproducció.

S’haurà d’incloure el títol de l’article, el nom i cognoms i titulació de l’autor.

3. Extensió. Els originals podran tenir fins a una extensió màxima de 32.000 caràcters amb espais inclosos.

4. Resum. L’article ha d’incloure en l’inici un resum de 600 caràcters amb espais inclosos.

5. Bibliografia. A l’article constarà sols la bibliografia i fonts específiques que s’han fet servir per elaborar-lo.

La llista de bibliografia s’estructurarà per ordre alfabètic d’autors i, per a un mateix autor, per ordre cronològic de publicació.

6. Citacions de la Bibliografia o de les Notes. El model és el següent:

Llibres: Cognoms en majúscula, inicials en majúscula i minúscula, Títol del llibre en cursiva, Editorial, Lloc d’edició: any de publicació.

  • Exemple: SOLÀ PARERA, Àngels, Aigua, Indústria i fabricants a Manresa (1759-1860), Centre d’Estudis del Bages, Manresa: 2004.
  • Articles: Cognoms autor en majúscula, inicials en majúscula i minúscula, “Títol de l’article”, Nom de la revista en cursiva, volum (número), data i any de publicació: pàgines.
  • Exemple: FERRER ALÒS, Llorenç, “Josep Pons i Enrich, industrial manresà”, Dovella, 65, 15 març 1985: 31-34.

7. Imatges. S’hauran de presentar, a part del text, les il·lustracions, fotografies, gràfics, etc., preferentment en format digital (JPG o TIFF) i alta resolució (300 ppi). Es publicaran un màxim de 10 il·lustracions —incloent els gràfics— per article.

S’haurà de citar la font o procedència de les il·lustracions. La revista es reserva el dret de no publicar imatges que tinguin drets d’autor.

Admissió, correcció, condicions d’ús i difusió

8. Admissió dels originals. La revista Dovella confirmarà en un màxim de 20 dies, després del lliurament de l’article, la seva admissió o no per a la seva publicació. El consell de redacció podrà decidir, d’acord amb l’autor/a, que es publiqui l’article al Repositori Digital de la pàgina web del Centre d’Estudis del Bages.

No es publicarà cap article que no s’ajusti a les bases.

9. Correcció d’articles. Tots els articles passaran per un procés de revisió, i de correcció ortogràfica. La correcció i les proves d’impremta i de compaginació seran responsabilitat de la revista Dovella.

10. Condicions d’ús. Els treballs publicats a la revista (texts o figures) no podran ser reproduïts sense sol·licitar l’autorització expressa i escrita del CEB i citar l’autor/s i la revista Dovella com a font.  La publicació d’articles a la revista Dovella no dóna dret a cap remuneració. L’autor o autors que ho sol·licitin rebran gratuïtament dos exemplars de Dovella on apareguin els seus articles publicats.

11. Difusió. El CEB publicarà els articles del Dovella en format digital al portal de cerca www.raco.cat (Revistes Catalanes amb Accés Obert), un any després de la seva publicació impresa. L’accés als articles a text complet inclosos a RACO és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d’ús de la revista Dovella i, per tant, requereixen el consentiment exprés i escrit de la institució editora, el CEB. El CEB podrà, també, publicar els articles de la Dovella en format digital en aquells llocs web que consideri oportú, com ara el web de l’entitat www.cebages.org.

12. Acceptació de normes. La presentació d’articles a aquesta publicació suposa l’acceptació d’aquestes normes per part dels autors/es.

Vols compartir aquest contingut?