16 de juny de 2024

Convocatòria dels Premis Bonaplata 2017

Convocatòria dels Premis Bonaplata 2017
premis bonaplata

1. Objecte dels premis

Els Premis Bonaplata tenen com a objectiu premiar aquelles persones i institucions que hagin dut a terme accions per valorar el patrimoni industrial a través de l’estudi, la rehabilitació, la difusió o reivindicació d’un territori industrial, d’un lloc industrial, d’una instal·lació industrial, tècnica o científica, de béns mobles o de documentacions industrials, tècniques o científiques.

Així mateix, aquests premis inclouen un premi a la Col·laboració, amb algun dels museus del Sistema Territorial del mNACTEC.

2. S’atorguen premis agrupats en tres categories:

Premi Estudis – Fundació Caixa d’Enginyers

A. Adreçat als estudis originals relacionats amb el coneixement d’un paisatge industrial o d’un lloc productiu concret:

 • Comprensió d’un paisatge industrial o d’un lloc industrial a través de les seves restes materials visibles o soterrades (estudi arqueològic).
 • Estudi de la vida i les activitats laborals i socials de tots els estaments socials d’una empresa o d’empreses d’un determinat territori.
 • Història econòmica d’una empresa.
 • Estudi d’una innovació creada o implantada al nostre país.

B. Als estudis originals relacionats amb el coneixement d’una instal·lació industrial, tècnica o científica, de béns mobles o de documentacions industrials, tècniques o científiques:

 • Comprensió de les bases científiques, tècniques o econòmiques de la instal·lació o bé moble.
 • Si representa una innovació creada o implantada al nostre país, comprensió de la influència de la citada innovació en el conjunt de la indústria i l’economia del país.

Premi Rehabilitació

A. Adreçat als treballs de rehabilitació que comprenen la consolidació, restauració i reutilització d’un indret industrial i l’actuació paisatgística en un territori de passat industrial. Es valora la qualitat de l’actuació arquitectònica i el manteniment de la comprensió de la funció primitiva del lloc la rehabilitació del qual preserva els elements estructurals i mobles, i la implantació d’elements interpretatius.

B. Adreçat als treballs de rehabilitació d‘instal·lacions o béns mobles industrials, tècnics o científics. Es valora la capacitat funcional i la qualitat tècnica de la rehabilitació, així com el suport documental que explica les bases tècniques i científiques del seu funcionament i la seva funció i importància en el procés industrial en què estava incorporat.

Premi Especial de Patrimoni

Premi a les persones o institucions que hagin contribuït a valorar el patrimoni industrial en aspectes com els següents:

 • Difusió en els medis de comunicació de llocs o accions relacionats amb el patrimoni industrial, tècnic i científic
 • Promoció del turisme industrial
 • Accions en el camp de la didàctica del patrimoni industrial i tècnic
 • Accions en el camp de la reivindicació del patrimoni industrial
 • Accions de restauració del patrimoni moble
 • Persones que hagin destacat en algun aspecte concret en el camp del patrimoni industrial o del coneixement de la industrialització de Catalunya
 • Col·laboració amb l’AMCTAIC
 • Col·laboració amb algun dels museus del Sistema Territorial del mNACTEC

3. Premis Estudis – Fundació Caixa d’Enginyers

Té un jurat específic, format per persones destacades del món científic, tècnic i cultural, amb un representant designat pel president de l’Associació, un altre de nomenat pel director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, i un membre de la Fundació Caixa d’Enginyers. El jurat ha de prendre els acords per majoria de vots i ha de concedir un premi i, si escau, un accèssit. El veredicte del jurat es considera inapel·lable.

Les obres que vulguin optar als Premis Bonaplata, dins de la categoria Estudis, han de ser presentades pels autors o per qualsevol altra persona física o jurídica que les consideri d’interès, sempre que l’autor ho consenti, mitjançant comunicació adreçada al jurat.

4. Premi Rehabilitació

Té un jurat específic, format per persones destacades del món científic, tècnic i cultural, amb un representant designat pel president de l’Associació i un altre de nomenat pel director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. El jurat ha de prendre els acords per majoria de vots i ha de concedir un premi i, si escau, un accèssit. El veredicte del jurat es considera inapel·lable.

Les obres que vulguin optar als Premis Bonaplata, dins de la categoria Rehabilitació, han de ser presentades pels autors o per qualsevol altra persona física o jurídica que les consideri d’interès, sempre que l’autor ho consenti, mitjançant comunicació adreçada al jurat.

5. Premi Especial de Patrimoni

La Junta Directiva de l’Associació decideix el premi o els premis que s’atorguen. Els veredictes es consideren inapel·lables. Hi pot haver un premi per a cada un dels apartats indicats.

Les propostes per al Premi Especial de Patrimoni poden ser presentades per qualsevol soci de l’Associació i han de ser acceptades per la Junta Directiva.

6. Àmbit especial dels treballs i període de realització

En tots els casos, els aspirants als Premis Bonaplata s’han de centrar en actuacions fetes a Catalunya o sobre Catalunya, des del dia 1 de juliol de 2015 fins el 30 de juny de 2017.

7. Presentació i inscripció: format, terminis i lloc

Les obres s’han d’acompanyar de la documentació següent:

• Una carta de presentació en la qual constin les dades de l’obra, l’autor o autors i les raons per les quals opta als Premis Bonaplata.
• Un exemplar i una còpia, que quedarà en propietat de l’Associació, de la memòria o estudi.
• Un CD o Pendrive amb un mínim de deu fotografies de l’obra, objecte o estudi en format digital amb una resolució mínima de 2835 x 2126 píxels, guardades en format JPG, o TIFF.
• Les memòries es poden acompanyar de documentació complementària (plànols, gràfics, maquetes, prototipus, vídeo, CD o DVD, Pendrive), que ha de portar anotat el títol del treball per tal que pugui ser identificada.
• Les propostes per al Premi Especial de Patrimoni han d’anar acompanyades d’una carta en què es justifiqui la proposta.

La documentació s’ha de lliurar a la Secretaria Tècnica dels Premis Bonaplata, Via Laietana, 39, 08003 Barcelona.

El període de presentació del material és del 12 al 29 de setembre del 2017 a les 14 h.

8. Lliurament de premis

La lectura de veredictes i el lliurament de guardons es farà en un acte públic durant el mes de novembre o desembre de 2017.

9. Premis

Els guardons Bonaplata són diplomes acreditatius que s’atorguen als guanyadors, accèssits i mencions especials. En l’apartat Estudis, l’obtenció del premi s’ha de fer constar en cas de publicació o reedició, si s’escau. Una obra guardonada no es pot presentar a noves convocatòries.

L’Associació pot interpretar les bases i resoldre les qüestions que es presentin durant l’adjudicació dels premis.

10. Propietat i devolució dels treballs

El material presentat pels candidats als Premis es podrà retirar a partir del 18 de desembre de 2017. Si en el termini d’un mes a partir d’aquesta data no ha estat recollit, s’entendrà que els concursants hi renuncien i passarà a ser propietat de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.

Vols compartir aquest contingut?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.