20 de juliol de 2024

Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2018

Per a projectes de recerca relacionats amb la Manresa ignasiana 

Convoca: l’Ajuntament de Manresa, en memòria del sacerdot de la companyia de Jesús, professor, investigador i savi divulgador dels coneixements científics, i autor de diverses publicacions sobre Sant Ignasi de Loiola a Manresa.

Bases:

1.- El premi s’adjudicarà a un projecte de recerca o de divulgació que tracti algun aspecte històric de l’edat moderna des d’una perspectiva social, humana, artística o patrimonial emmarcat a l’entorn de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523), de la seva canonització (1622), dels llocs de la ruta ignasiana de la ciutat, de la presència de la Companyia de Jesús a la ciutat o sobre la Manresa dels segles XVI al XVIII.

2.- La dotació del premi és de 1.500 euros (impostos inclosos) i l’Ajuntament de Manresa es reserva el drets d’edició de l’obra, ja sigui en format paper o en format digital i en les condicions i estil que consideri més oportuns. En aquest cas, l’autor haurà de cedir els drets de l’edició a l’Ajuntament de Manresa. L’autor del treball premiat que s’editi rebrà quinze exemplars de l’edició.

3.- Els projectes que optin al premi han d’aportar la següent documentació:

  • 3.a.- Resum del projecte de recerca amb indicació del mètode i de les fonts – documentals, bibliogràfiques, etc- que s’utilitzaran i dels objectius que es busquen (màxim 18.000 caràcters amb espais inclosos)
  • 3.b.- Justificació de l’oportunitat, singularitat o rellevància de la recerca que es proposa (màxim 5.000 caràcters amb espais inclosos)
  • 3.c.- Currículum d’investigació de l’autor (o autors) del projecte que permeti avaluar-ne la solvència i on constin les seves dades de contacte
  • 3.d.- Carta de recomanació d’una persona especialista en el tema de recerca que avali la consistència del projecte i la solvència de l’investigador

4.- El projecte premiat s’haurà de desenvolupar en el termini d’un any a comptar des de la data de l’acte públic de lliurament del premi. En cas que la persona guanyadora no hagi tingut temps d’acabar el treball, el jurat podrà estudiar poder donar-li una única pròrroga d’un mes. El treball que en resulti haurà de ser original, inèdit, redactat en català i d’una extensió mínima de 80 pàgines DIN A4, escrites en lletra Arial 12 i a espai interlineal d’1,5 punts, inclosos gravats, fotografies i altres elements que es considerin interessants per a l’estudi. S’haurà de presentar una còpia en paper i una en format digital i haurà d’anar acompanyat d’una carta de la mateixa persona especialista que ha avalat el projecte que certifiqui la qualitat i el rigor del treball final.

5.- Els projectes han de ser lliurats a la seu al Bages d’Òmnium Cultural, carrer de Sobrerroca, 38 de Manresa, o l’Arxiu Comarcal del Bages, via de Sant Ignasi, 40 de Manresa, abans del 15 d’octubre de 2018.

6.- El jurat, que serà nomenat per resolució administrativa en l’acte de convocatòria, estarà format per persones del món de la cultura relacionades amb l’especialitat, i un representant de l’Ajuntament de Manresa, membre de la Comissió de seguiment Manresa 2022. Les decisions que prenguin seran inapel·lables.

7.- El jurat podrà declarar el premi desert.

8.- El veredicte del jurat es farà públic abans d’acabar l’any 2018 i el guardó es lliurarà, conjuntament amb la resta de premis Lacetània, en un acte a l’Ajuntament de Manresa.

9.- En el moment del lliurament, el beneficiari rebrà el 50% de l’import del premi.

10.- Al cap d’un any del lliurament del premi, el beneficiari haurà de lliurar el treball final amb els requisits que s’expressen més amunt a la seu de Bages d’Òmnium Cultural o a l’Arxiu Comarcal del Bages.

11.- El jurat del premi avaluarà si el treball acompleix la qualitat, el rigor i els objectius proposats inicialment i, si s’escau, proposarà el pagament del 50% restant del premi. En cas de no acomplir els requisits mínims, el jurat podrà demanar la revisió del treball per a esmenar les mancances que s’observin. En cas extrem d’incompliment d’aquestes bases, el jurat podrà revocar el premi i reclamar al beneficiari el retorn de l’import que haurà rebut inicialment.

12.- Si el jurat ho considera oportú, podrà designar una persona experta en el tema de la recerca per a que en faci un seguiment i/o l’avaluació final.

13.- L’original del treball final presentat es dipositarà a l’Arxiu Comarcal del Bages per a consulta pública.

14.- L’Ajuntament de Manresa decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, les quals es pressuposen acceptades íntegrament pel sol fet de presentar-se a la convocatòria el premi.

15.- La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no incórrer en cap de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa així com l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la seva acreditació a través de mitjans telemàtics.

Vols compartir aquest contingut?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.